fbpx

De handpop en de praktijk

/De handpop en de praktijk
De handpop en de praktijk2017-03-06T16:26:11+02:00

Kinderen spelen graag met poppen. Via poppen kunnen ze hun eigen belevingswereld naar buiten brengen, nieuwe leerstof eigen maken, oefenen met taal, spreekvaardigheid, sociale vaardigheden, conflicten en grenzen spelenderwijze verleggen. De pop wordt door kinderen over het algemeen als een veilig oefeninstrument ervaren; ze kunnen zich er makkelijk achter verschuilen en kunnen via de pop in contact treden met anderen en de wereld om hen heen. Over het algemeen zijn kinderen hier helemaal niet zo bewust mee bezig en is dat wat ze leren van en via de handpop gewoon een onderdeel van hun spel, een spel wat ze meestal zelf bedenken, initiëren en invullen. Daar komt geen volwassene bij te pas en dat spel moet wat ons betreft ook blijven zoals het is. Toch kan de handpop binnen de thuissituatie ook een prachtig hulpmiddel voor ouders worden. De handpop is geen opvoeder en dat maakt dat kinderen vaak vrijer op de pop reageren, makkelijker antwoorden geven en kanten van zichzelf laten zien die ze, om welke reden dan ook, niet naar u als ouder laten zien.

lees meer

In de onderwijsleersituatie heeft de handpop meerwaarde omdat kinderen zo makkelijk tegen een pop praten, zich van hun meest ontspannen kant laten zien in het bijzijn van de pop en zich moeiteloos door de handpop laten uitdagen nieuwe ervaringen op te doen of te oefenen met vaardigheden die ze nog niet onder de knie hebben. Het effect van de handpop is het grootst wanneer hij een structurele plek binnen de klas krijgt. De pop is als een kind onder de kinderen, wil net als de kinderen de wereld om hem heen begrijpen, nieuwe dingen leren, grenzen verleggen en ontdekken hoe dingen in elkaar steken. Hij wil graag mee naar school omdat hij nieuwsgierig is en wil delen met kinderen. Niets menselijks is de pop vreemd en hij herkent zich helemaal in de belevingswereld van de kinderen. Een handpop toevoegen aan uw onderwijsleersituatie maakt dat u een beter beeld krijgt van de mogelijkheden en beperkingen van kinderen, ze laten veel meer van zichzelf zien en bovendien levert de handpop heel veel plezier op, voor de kinderen maar ook zeker voor u zelf.

lees meer

Binnen de kinderopvang kan de handpop een zelfde rol innemen als binnen het onderwijs, nl. die van de pop die structureel aanwezig is en met allerlei plannetjes en activiteiten komt. Ook in dit werkveld blijkt dat kinderen makkelijker tegen de pop praten en meer van zichzelf laten zien in het bijzijn van een handpop en dat het laagdrempelige van de handpop maakt dat u zich sneller een beeld kunt vormen van de mogelijkheden en beperkingen van een kind. Ook hier is de pop een vriendje en is hij vooral nieuwsgierig naar het kind en de wereld om zich heen. Binnen de kinderopvang (en BSO) zijn de groepen vaak niet homogeen én zijn de jongsten vaak nog niet in staat om via taal te reageren op de handpop. Dat wil niet zeggen dat het gebruik van de pop daardoor beperkt wordt want ook al zijn de reacties misschien nog wat beperkt, kinderen leren ook van de taal die de pop gebruikt en kunnen nog steeds erg betrokken zijn bij wat een pop vertelt of aanbiedt. Ook bij de kinderen van de buitenschoolse opvang kan de handpop prima gebruikt worden, het is een fabeltje dat alleen jonge kinderen een pop leuk zouden vinden want bij oudere kinderen is die prima in te zetten mits de handpop aansluit bij de belevingswereld van deze leeftijd.

lees meer

Ook in de hulpverlening heeft het gebruik van een handpop een duidelijke meerwaarde. Kinderen nemen een pop sneller in vertrouwen dan een volwassene en voelen zich ook sneller vertrouwd bij een handpop. Vanuit de veilige situatie zal het kind meer met u willen delen en meer van zichzelf laten zien, de handpop is daarbij een vriendje wat het kind steunt en accepteert zoals het is. Binnen de speltherapie, de kindercoaching, RT, IB, logopedie, rouwverwerking en andere vormen van hulpverlening aan kinderen worden hele goede resultaten geboekt met handpoppen die niet zozeer vanuit een van te voren ingevulde rol worden neergezet maar die vooral vanuit nieuwsgierigheid naar het kind op zoek gaan naar interactie mét het kind. Het is niet persé een hulpmiddel wat alleen bij jonge kinderen gebruikt kan worden, oudere kinderen staan er ook zeker open voor. In de één op één situatie blijken oudere kinderen helemaal niet zo veel bezwaar tegen het gebruik van een handpop te hebben maar het blijft wel een kwestie van afstemmen op het kind. 

lees meer

Recente blogartikelen bij dit onderwerp

Load More Posts
X