fbpx

Hulpverlening

/Hulpverlening
Hulpverlening2019-01-31T11:42:22+02:00

Een handpop als intermediair binnen de hulpverlening

Onder hulpverlening verstaan wij alle activiteiten die gericht zijn op zorg en hulp in een een-op-een situatie aan kinderen en situaties waarbij de hulp geboden wordt in behandelgroepen. Het gaat om situaties waarin de handpop wordt ingezet om kinderen met een hulpvraag verder te helpen en/of gericht uit te dagen. De handpop kan veel meerwaarde hebben voor (spel)therapeuten, (kinder)coaches, RT-ers, IB-ers, rouwbegeleiders, logopedisten, jeugdhulpverleners, psychiatrisch verpleegkundigen, etc.

Uitdagen tot interactie

De handpop wordt in de hulpverlening ingezet om kinderen uit te dagen tot communicatie, deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling of om kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden en praten makkelijker met en via een pop. Wanneer u zich daarvan bewust blijft en het lukt om de pop als een ‘kind onder de kinderen’ te laten zijn, dan is er heel veel met de pop te bereiken. De handpop moet daarbij gezien worden als een onderdeel van de sessie of het behandelprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen.

Daarbij kunt u o.a. denken aan:

 • het duidelijk krijgen wat er in het kind leeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind een bepaalde situatie ervaart;
 • het duidelijk krijgen waar het kind moeite mee heeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind denkt;
 • het duidelijk krijgen wat het kind (niet) nodig heeft;
 • het kind uitdagen zich te uiten;
 • het kind uitdagen grenzen te verleggen;
 • het kind laten oefenen met nieuwe vaardigheden;
 • het kind een spiegel voorhouden;
 • het kind alternatieven geven voor bestaand gedrag;
 • het kind ondersteunen in de taalontwikkeling.

Hulpverleners zijn in het begin vaak verbaasd over de uitwerking die de pop op een kind kan hebben. Kinderen die nauwelijks iets durfden te zeggen, laten zich door de pop bevragen; kinderen die weinig emotie en betrokkenheid toonden, laten via de pop zien wat er in hen leeft; kinderen die geen initiatieven durfden te nemen gaan samen met de pop op verkenning uit. Dat een kind zich makkelijker door een pop laat uitdagen heeft alles te maken met het gegeven dat er van de pop geen enkele dreiging uitgaat en kinderen zich naar de pop toe niet hoeven te bewijzen of iets moeten presteren. Het wegvallen van de dreiging of verwachting maakt dat er een spontane communicatie op gang kan komen. Het kind ervaart de pop als een onvoorwaardelijk vriendje, een gelijke en niet als hulpverlener.

Méér informatie rondom het pedagogisch- en therapeutisch werken met de handpop kunt u vinden op Wonderbaarlijke Spiegels

Carpets en longsleeves

By |juli 5th, 2019|

The Puppet Company heeft verschillende series handpoppen die op een aantal punten behoorlijk op elkaar lijken. Zo zijn er de carpets en de longsleeves en regelmatig krijg ik dan ook de vraag wat dan de [...]

Load More Posts
X