fbpx

Kinderopvang en BSO

/Kinderopvang en BSO
Kinderopvang en BSO2019-01-31T11:47:32+02:00

Een laagdrempelig vriendje om kinderen uit te dagen tot deelname

kinderopvang

Ook binnen de (kinder)opvang kan de handpop een belangrijke rol gaan spelen en onderdeel worden van het pedagogische klimaat. De pop is daarbij geen ding maar een individuutje van waaruit u gesprekken en activiteiten kunt initiëren. De pop wordt pas een pedagogisch hulpmiddel door hem gericht en doordacht tot leven te roepen en hem iets te laten DOEN. Het is belangrijk dat kinderen hem als gezellig, leuk en laagdrempelig ervaren, maar ‘leuk’ is geen doel op zich.

De pop is veilig oefenmateriaal voor het kind

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie. Of het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, of kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten  zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden.

Daarbij kunt u denken aan:

 • de kring (gesprekjes of activiteiten);
 • individuele gesprekjes (of activiteiten);
 • het zelfstandig en vrij werken;
 • een inleiding op een onderwerp;
 • de verdieping van een onderwerp;
 • conflicten die zich voordoen;
 • het oefenen met nieuwe vaardigheden (op welk gebied dan ook);
 • het oefenen met nieuwe situaties;
 • het leren samenspelen en samenwerken;
 • dag-/weekopeningen en dag-/weeksluitingen
 • etc.

Steeds meer kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO’s kiezen voor handpoppen op de groep. De pop kan hierbij een structurele plek krijgen en de hele dag door een rol spelen, maar ook alleen tevoorschijn komen tijdens kringsituaties, het eten, het voorlezen van een verhaal, etc. Hoe u hem wilt gebruiken en op welke momenten is helemaal aan u.

Door middel van een handpop kunnen kinderen op een veilige, laagdrempelige manier:

 • leren om zelf en met anderen te spelen;
 • leren uiting te geven aan emoties;
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau;
 • ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen;
 • ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met taal;
 • oefenen met moeilijke opdrachten;
 • oefenen met sociale situaties en conflicten;
 • oefenen met assertiviteit;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • nieuwe woorden leren;
 • etc.

Extra kanttekeningen voor de kinderopvang

In de kinderopvang wordt er gewerkt met kinderen vanaf 0 jaar. Voor de groep 0 tot 3- jarigen kan het werken met een menspop wel, maar moet dit wel met zorg gebeuren om te voorkomen dat de hele jonge kinderen angst ontwikkelen voor de handpop.

Met name de ogen kunnen door hele jonge kinderen als bedreigend worden ervaren en ook de grootte van de pop kan afschrikken. Het aanbieden van een menspop moet heel voorzichtig gebeuren, waarbij altijd gekeken moet worden naar de reactie van het kind (en dat kan per kind verschillend zijn). Toont het kind interesse, richt het zich naar de pop en durft het dichterbij te komen, dan kan er oogcontact met de pop gemaakt worden maar moet de pop nog niet gaan praten. Naast de ogen, kan het ‘rood’ van de mond afschrikken. Dus als de pop iets zegt, hou het klein en open de mond niet te ver. Deinst het kind terug van de pop, draait het zich af en toont het zichtbare angst, maak dan geen oogcontact en laat de pop zich ook wegdraaien. Werken met een menspop bij hele jonge kinderen vraagt veel afstemming, geduld en een ‘fingerspitzengefühl’ wat u niet moet onderschatten en ook niet moet willen forceren, omdat dat angst voor de pop tot gevolg gaat hebben. Dit geldt overigens ook voor angstige kinderen; met een kind wat zich wegdraait of een afwerende beweging richting de pop maakt moet u niet direct contact willen maken via de pop, maar is een op het kind afgestemde benadering gewenst. Geef het kind de tijd om te wennen aan de pop en te ontdekken dat er niets is om bang voor te zijn, maar maak geen contact met het kind via de pop totdat het kind zelf contact zoekt met de pop. Leg geen nadruk op de angst en bagatelliseer het niet.

Een menspop is voor hele jonge kinderen (0 – 3 jaar) niet altijd de beste keuze

Voor hele jonge kinderen is het veiliger om te kiezen voor een ander type pop, bijvoorbeeld een dierpop (en dan geen enge maar een vriendelijk ogende met een hoge aaibaarheidsfactor), een sokpop, een handschoenpop of een poppenkastpop. Daarmee bent u in uw pedagogische doelen misschien wel wat beperkter, maar de kans dat kinderen er bang voor zullen zijn is minder en daarmee maakt u wel de weg vrij om op termijn met een menspop te gaan werken.

Bij de groep 0 tot 2-jarigen spelen ook de (nog ontbrekende) taalvaardigheden een grote rol. Er is wel interactie mogelijk, maar een heel gesprek zal toch wat lastiger zijn. Dus bij deze groep is het belangrijk dat de pop óf zelf vooral aan het praten is (en de interactie zoekt in knikken, lichaamstaal of korte zinnen) óf inspeelt op de zintuiglijke waarneming door kinderen te laten voelen, luisteren en kijken. Daarbij kan het gebruik van attributen en materialen heel goed werken.

Méér informatie rondom het pedagogisch werken met de handpop kunt u vinden op Wonderbaarlijke Spiegels

Carpets en longsleeves

By |juli 5th, 2019|

The Puppet Company heeft verschillende series handpoppen die op een aantal punten behoorlijk op elkaar lijken. Zo zijn er de carpets en de longsleeves en [...]

Load More Posts
X