fbpx

Onderwijs

/Onderwijs
Onderwijs2019-02-08T10:30:09+02:00

Werken met handpoppen in de onderwijs- en leersituatie

De handpop kan binnen de school een bijzondere rol innemen en in vrijwel alle leeractiviteiten worden meegenomen. De klassenpop is niet per definitie een pedagogisch hulpmiddel maar kan dat wel zijn of worden. Hierbij is de interactie die van de pop uitgaat en het initiëren van gesprekken, activiteiten, uitdagingen en leersituaties van belang. De pop moet dus iets DOEN, tot leven komen, aansluiting vinden bij de belevingswereld van de kinderen en aansluiten bij zowel de leerstof als de situaties die zich dagelijks in een groep kunnen voordoen. Waar een pedagogische handpop zich onderscheidt van een andere pop is dat wat hij aanbrengt en aankaart altijd een doel heeft. Hij is er niet voor de ‘leuk’, wat wil niet zeggen dat de pop niet leuk gevonden mag worden (bij voorkeur zelfs wèl) maar dat leuk (gezellig, vermakelijk) niet het doel van zijn aanwezigheid is.

Uitdagen tot deelname en interactie

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten  zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. Wanneer u zich daarvan bewust blijft en het lukt om de pop als een ‘kind onder de kinderen’ te laten zijn, dan is er heel veel met de pop te bereiken. De handpop moet daarbij niet gezien worden als een ‘extra’ activiteit maar als onderdeel van het dag- of weekprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen. Daarbij kunt u denken aan:

 • een kringgesprek;
 • een leeractiviteit;
 • het zelfstandig en vrij werken;
 • een inleiding op een onderwerp;
 • de verdieping van een onderwerp;
 • conflicten die zich voordoen;
 • het aanleren van sociale vaardigheden;
 • het oefenen met nieuwe vaardigheden;
 • het oefenen met nieuwe situaties;
 • het leren samenspelen/samenwerken;
 • dag-/weekopeningen en dag-/weeksluitingen;
 • etc.

Waarvoor kunt u de handpop inzetten?

Door middel van een handpop kunnen kinderen o.a.:

 • leren om zelf en met anderen te spelen;
 • leren uiting te geven aan emoties;
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau;
 • ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen;
 • ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met taal;
 • oefenen met moeilijke opdrachten;
 • oefenen met sociale situaties en conflicten;
 • oefenen met assertiviteit;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • nieuwe woorden leren;
 • etc.

Midden- en bovenbouw:

fijn-vriendje1

Vanaf groep 5 staan kinderen vaak wel wat vreemd te kijken wanneer u met een handpop binnenkomt, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor openstaan. De handpop wordt vaak alleen maar gebruikt bij jonge kinderen en dat maakt dat er een zweem van ‘kinderachtigheid’ omheen hangt waar veel oudere kinderen niet mee geassocieerd willen worden. En daar ligt dus een taak voor u, want zodra u de handpop van alle kinderachtigheid ontdoet blijft er een hulpmiddel over wat ook voor oudere kinderen veel te bieden heeft.

De afgelopen jaren is de handpop in steeds meer midden- en bovenbouwgroepen geïntroduceerd. In de midden- en bovenbouw hebben leerkrachten vaak meer sociaal-emotionele doelen voor ogen wanneer ze besluiten een handpop in te gaan zetten. En wordt de pop, meer dan in de onderbouw, gebruikt om kinderen daar ook zelf mee te laten spelen, onderwerpen aan te kaarten die gevoelig liggen en te laten oefenen met ander gedrag. Zowel voor de leerkracht als voor het kind blijkt de handpop een instrument te zijn waar ze zich makkelijk achter kunnen verschuilen en waarmee ze een andere rol aan kunnen nemen.

Méér informatie rondom het pedagogisch werken met de handpop kunt u vinden op Wonderbaarlijke Spiegels

Carpets en longsleeves

By |juli 5th, 2019|

The Puppet Company heeft verschillende series handpoppen die op een aantal punten behoorlijk op elkaar lijken. Zo zijn er de carpets en de longsleeves en [...]

Load More Posts
X